Word lid

Wil je ook graag als therapeut aangesloten zijn bij Stichting Rosegarden? Dat kan!

Als Stichting Rosegarden hanteren we met ingang van 1 januari 2017 de volgende lidmaatschapseisen aan onze therapeuten: Je hebt een afgeronde therapeutische opleiding. Als deze therapeutische opleiding niet bij Bureau de Roos/De Roos Opleidingen is gevolgd, dan is toelating mogelijk na afronding van de opleiding Kindertherapie of een jaar van de reguliere opleiding bij Bureau de Roos/De Roos Opleidingen.

Voldoe je aan één van deze lidmaatschapseisen? Je kunt dan contact opnemen met het secretariaat van onze stichting:

Mail: info@stichting-rosegarden.nl

Hierdoor is het gedachtegoed van De Roos Opleidingen geborgd en beschermd. Erkende opleidingen zijn: Opleiding Psychosociaal Therapeut, Maatschappelijk werk, SPH, HBO of universitair opgeleide psychologen of pedagogen, orthopedagogen. Overige opleidingen na toetsing door het bestuur.

Buiten de erkenning van een opleiding moet je zijn aangesloten bij een geschillencommissie en volg je jaarlijks intervisie en bijscholing, waarbij jaarlijks minimaal een halve studiedag bij De Roos Opleidingen moet worden gevolgd om het eigen gedachtegoed te borgen.

Lidmaatschap kost 40 euro per jaar. Hiervoor krijg je terug: het lid zijn van de netwerkorganisatie, waarbij het elkaar stimuleren en breed uitdragen van de deskundigheid van de leden voorop staan. Je kunt je website laten linken aan de website van de Stichting Rosegarden, tevens zal de stichting ook elders blijvend de aangesloten leden onder de aandacht brengen aan belangstellenden in Nederland. Te denken aan Opwekking, beurzen, advertenties en andere media.

Als je niet aan de gestelde eisen voldoet maar wel betrokken wilt blijven kun je voor 10 euro per jaar vriend worden van de stichting. Je blijft op de hoogte, blijft betrokken door een nieuwsbrief en wordt ook uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsavond.

Ken je de opleidingen van De Roos Opleidingen nog niet? En ben je wel nieuwsgierig geworden naar deze opleidingen?
Kijk dan op www.deroosopleidingen.nl

Copyright: Stichting Rosegarden

Website door: Webheld.nl