Bijscholing 9 maart 2024

Inhoud bijscholing

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Voor de meeste hulpverleners roepen suïcidale patiënten extra spanning op: je voelt de onmacht van de patiënt- en diens naasten, je bent bang fouten te maken, zaken over het hoofd te zien, je kan de uitzichtloosheid soms zo goed begrijpen, je wilt zo graag het leed verzachten.

Cliënten zijn meestal bang voor hun suïcidale gedachten, ze geven enorme gewetensnood, soms geven ze juist troost. Naasten raken vaak verlamd, soms gedemoraliseerd; suïcides laten diepe wonden achter.

Suïcidaliteit is als kanker: er zijn vele soorten, de ernst kan enorm uiteenlopen. De kennis over suïcidaliteit, suïcidale intentie, suïcidale motivatie, suïcidale dynamiek, is de laatste jaren erg gegroeid. We hebben ook een multidisciplinaire Richtlijn met belangrijke aanbevelingen voor de diagnostiek, bejegening en behandeling.

In de eendaagse workshop over dit onderwerp behandelt Bert van Luyn de belangrijkste kenmerken van en variatie in suïcidaal gedrag. Hij zal uitgebreid stilstaan wat best-practice en richtlijnen alsmede gezond verstand van ons vragen. Hij behandelt acute en chronische suïcidaliteit, zal veel praktische voorbeelden geven maar ook do’s en don’ts voor de bejegening.

We zullen ook veel oefenen, o.a. in methoden om relatief snel de ernst van de suïcidaliteit in kaart te brengen.

Er is ruim gelegenheid voor het inbrengen van specifieke vragen of casussen.

Klik voor meer informatie en opgave hier.

 

Onze bijscholingsdagen zijn bedoeld voor professionele hulpverleners die werkzaam zijn binnen een voor de thematiek relevant werkveld. Voor vragen neem contact op met info@deroosopleidingen.nl

Ontmoetingsavond ‘nieuwe stijl’

Op D.V. 18 april 2024 organiseren we een ontmoetingsavond waar we jullie graag voor uitnodigen.
Deze zal in de buurt van Nunspeet gehouden worden. Je kan je opgeven via info@stichtingrosegarden.nl  
Jullie zijn vanaf 17:00uur welkom.  Er zullen twee sprekers iets moois komen vertellen en er zal genoeg ruimte zijn om met elkaar bij te praten. Meerdere informatie volgt nog.

Kom je ook? Geef je gauw op!
Van harte welkom!

Namens het bestuur:
Annelies Mudde
Margreet van Gameren
Ruud van Hal
Jan Wolf
Lilian Geels

Oud-student van de Roos Opleidingen schrijft boek.

Onuitputtelijke liefde

‘In dit boek wordt zelfcompassie van verschillende kanten belicht en dat maakt het een zeer waardevol boek over een onderwerp dat veelal nog ondergesneeuwd ligt. Het geeft handen en voeten aan hoe je jezelf kunt liefhebben, bekeken vanuit Gods perspectief’.(Gineke Klinkhamer, oprichter de Roos Opleidingen)

‘Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad’ staat er in de eerste brief van Johannes.
God heeft ons lief. Maar in hoeverre zijn wij van die liefde voor ons doordrongen en hoe geef je daar vorm aan?
Ik kom in mijn eigen leven en in mijn praktijk veel mensen tegen die worstelen met die liefde. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put raakte me en ik kreeg het verlangen om haar verhaal te vertellen en aan de hand daarvan de lezer mee t nemen in principes van zelfcompassie. Het derde deel bestaat uit 52 opdrachten om je te oefenen in zelfcompassie. Ik denk dat veel van die opdrachten ook goed toepasbaar zijn in de processen die je gaat met cliënten.

Het is mijn verlangen dat dit boek jou als mens en als therapeut zelf mag inspireren om vanuit die liefde te leven. Om vervolgens deze liefde ook in je praktijk te laten doorstromen naar de cliënten die je ontmoet.
Het boek is verkrijgbaar via mijn website www.loods23.nl maar ook via de boekwinkel of Bol.com

Janneke Plas-Kuipers

Wekelijkse Vieringen

H. Odulphus Assendelft
Zo 10:00 uur Elke tweede en vierde zondag in de maand

H. Bonifatius Zaandam
Zo 10:00 uur Elke eerste en derde (en vijfde) zondag in de maand

H. Maria Magdalena Zaandam
Zo 10:00 uur  Elke eerste en derde zondag in de maand

HH. Martelaren van Gorcum
Zo 10.00 uur Elke tweede en vierde zondag in de maand
Wo 09:00 uur: Eucharistie

Contact

Copyright: Stichting Rosegarden

Website door: Webheld.nl