2020 is bijna voorbij… gezegende en gezonde dagen!

2020 is bijna voorbij… gezegende en gezonde dagen!

Leden, vrienden van Stichting Rosegarden en studenten van de Roos Opleidingen, 2020 is bijna voorbij. Wat een bijzonder jaar, wie had een jaar geleden kunnen verwachten dat dit jaar zo zou verlopen. Voor veel mensen een jaar van ziekte en onzekerheid. Het heeft ons allen mogelijk ook bewust laten zijn dat de wereld niet maakbaar is. Voor Stichting Rosegarden betekende het dat we een aantal activiteiten hebben moeten stoppen en/of uitstellen. Voor de meest recente ontwikkelingen m.b.t. corona en praktijkvoering adviseren wij om de informatie van de beroepsverenigingen te volgen. Blijf in het nieuwe jaar de nieuwsbrieven volgen waarin we jullie informeren over de recente ontwikkelingen van Stichting Rosegarden. In het bijzonder willen wij eenieder gezegende en gezonde dagen toewensen.

Namens de bestuursleden:

Simon Anemaet
Henk van Grootheest
Ruud van Hal
Anneke Siemensma

Ontmoetingsavond van Stichting Rosegarden

Ontmoetingsavond van Stichting Rosegarden

De geplande jaarlijkse ontmoetingsavond van Stichting Rosegarden van oktober jl. hebben we geannuleerd omdat er op dat moment veel onduidelijkheid was of deze wel door zou kunnen gaan. We hebben het voornemen deze nu te plannen voor februari of maart 2021. Binnenkort krijgen jullie hier de uitnodiging voor. Het programma zal hetzelfde zijn.

Wekelijkse Vieringen

H. Odulphus Assendelft
Zo 10:00 uur Elke tweede en vierde zondag in de maand

H. Bonifatius Zaandam
Zo 10:00 uur Elke eerste en derde (en vijfde) zondag in de maand

H. Maria Magdalena Zaandam
Zo 10:00 uur  Elke eerste en derde zondag in de maand

HH. Martelaren van Gorcum
Zo 10.00 uur Elke tweede en vierde zondag in de maand
Wo 09:00 uur: Eucharistie

Contact

Copyright: Stichting Rosegarden

Website door: Webheld.nl