Nieuws

19/06/2017  -  Bijscholingen Bureau De Roos

Najaar 2017 zijn er weer 3 bijscholingen van Bureau De Roos! Lees meer

13/01/2017  -  Bijscholingen voorjaar 2017 Bureau De Roos

Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 16.00 uur!

Scholingdag met als thema:

“Begrijp jij de lichaamstaal van jouw cliënt?”

Op deze bijscholingdag leer je aandachtig te luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Bij de analyse van de lichaamstaal luister je met je ogen in plaats van met je oren.
Je leert begrijpen hoe verschillende lagen van de hersenen samenwerken en waarom het belangrijk is om te kijken naar de lichaamstaal. Je leert via lichaamstaal de klachten van je cliënten te vertalen naar lichamelijke en emotionele behoeftes.

Je hebt er dus een tool bij in het bereiken van het therapeutische doel.

Linda Hoeben zal deze dag verzorgen, ze is onder andere docent bij de TA-academie, omdat ze de TA alleen erg cognitief vond, heeft ze er zelf lichaamsgerichte vormen aan toegevoegd. Ze geeft zelf ook cursussen.

Kosten 125 euro (inclusief lunch), locatie is nog niet bekend, omgeving Epe.

Aanmelden kan tot 1 maart a.s.!  Zie voor info aanmelding onderaan dit bericht.

————————————————————————————————————————————–

Zaterdag 20 mei van 10.00 tot 16.00 uur!

Scholingdag met als thema:

“Herkennen & herstellen van narcistische mishandeling”

Op deze bijscholingdag leer je, werkend vanuit een bestaand programma, cliënten die slachtoffer zijn van narcistische mishandeling te herkennen en te behandelen.

Richelle Hodiamont zal deze dag verzorgen, ze is psycholoog.

Kosten 125 euro (inclusief lunch), locatie is nog niet bekend, omgeving Epe.

Aanmelden kan tot 1 april a.s.! Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen, vol is vol!

 


U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@bureauderoos.nl waarin u vermeldt voor welke scholingdag(en) u zich opgeeft. Wilt u s.v.p. ook uw telefoonnummer vermelden in deze e-mail?

Uw betaling kunt u overmaken op rekeningnummer NL96 SNSB 0941 3446 30 t.n.v. Bureau De Roos, Epe, o.v.v. bijscholing lichaamstaal en/of narcisme.
Wij verzoeken u dit bedrag resp. vóór 23 maart en/of vóór 18 mei over te maken.

 

Wij hopen je te ontmoeten!

De Roos ’’

Wildforstlaan 1

8162 ER EPE

Tel. 0578-628042

info@bureauderoos.nl

www.bureauderoos.nl

K.v.K. nr. 08079022

 

09/12/2016  -  Nieuws en gevolgen voor lidmaatschap

Stichting Rosegaarden staat voor het gedachtengoed wat in de opleidingen van Bureau De Roos is meegegeven, dat is wat ons samen bind, het onderscheidende en onze kracht.. Als netwerkorganisatie willen we elkaars werk en taken die hierop zijn gebaseerd stimuleren en in Nederland breed bekend maken. Dit allemaal vanuit professionaliteit. Om dit laatste te waarborgen zijn ook spelregels nodig.

De overheid heeft afgelopen jaar besloten dat onze dienstverlening als therapeuten voortaan onder de inspectie van volksgezondheid valt. Daarom moeten we met ingang van 1 januari 2017 allemaal zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Als je lid bent van de NFG zal die hier zorg voor dragen, hier zijn ze nog mee bezig. Als je daar geen lid van bent moet je dit op een andere manier regelen.

Naar aanleiding van de wetgeving maar ook de behoefte om een kwaliteitswaarborg in te bouwen veranderen er per 1 januari 2017 een aantal zaken met betrekking tot het lidmaatschap van Stichting Rosegarden;

 

  • Uitgangspunt is dat alleen therapeuten met een afgeronde therapeutische opleiding toegelaten worden. Als deze therapeutische opleiding niet bij Bureau de Roos is gevolgd, is toelating mogelijk na afronding opleiding Kindertherapie of een jaar van de reguliere opleiding bij Bureau de Roos. Hierdoor is het gedachtengoed van De Roos geborgd en beschermd. Erkende opleidingen zijn: Opleiding Psychsociaal Therapeut, Maatschappelijk werk, SPH, HBO of universitair opgeleide psychologen of pedagogen, orthopedagogen. Overige opleidingen na toetsing door het bestuur.
  • Buiten de erkenning van een opleiding moet ieder lid zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Je moet jaarlijks intervisie en bijscholing volgen. Tevens moet je jaarlijks minimaal een halve studiedag, bij of nascholing volgen bij Bureau de Roos om het eigen gedachtengoed te borgen.
  • Lidmaatschap kost 40 euro per jaar, je krijgt hiervoor terug het lid zijn van de netwerkorganisatie waarbij het elkaar stimuleren en breed uitdragen van de deskundigheid van de leden voorop staan. Je kunt je website linken aan de website van de Stichting Rosegarden, tevens zal de stichting ook elders blijvend de aangesloten leden onder de aandacht brengen aan belangstellenden in Nederland. Te denken aan Opwekking, beurzen, advertenties en andere media.
  • Als je niet aan de gestelde eisen voldoet maar wel betrokken wil blijven kun je vriend worden van de stichting, je betaald dan 10 euro per jaar. Je blijft op de hoogte, blijft betrokken door de Nieuwsbrief en wordt ook uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsavond. 
  • Studenten opleiding Psychosociale therapie zijn geen lid of vriend  maar ontvangen wel de Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de ontmoetingsavond. 

Bijscholing van je vak

Zoals al eerder bekend gemaakt heeft Stichting Rosegarden een werkgroep in het leven geroepen die Bureau De Roos advies geeft met betrekking tot bijscholingen. In het voorjaar 2017 staan er een aantal studiedagen gepland. Eén met thema Narcisme en één met het thema werken met het lichaam in therapie. Voor het tweede deel van het jaar staan er ook nog enkele op de rol. Nadere informatie en mogelijkheid tot aanmelding volgt binnenkort vanuit Bureau De Roos.

01/02/2016  -  Ontmoetingsbijeenkomst Rosegarden

Beste leden van Rosegarden.

Graag jullie aandacht voor het volgende:
Op 16 maart 2016 zal er een ontmoetingsbijeenkomst zijn van Rosegarden in :
de Schakel” Oranjelaan 10 3862 CX Nijkerk.
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.
In de komende nieuwsbrief zullen we jullie nader informeren over de inhoud.
Wel kunnen we vertellen dat Bram Flippo in het tweede gedeelte van de avond ons gaat inspireren met een betoog over het enneagram.
Aanmelden kan via: info@stichting-rosegarden.nl.
Geef je op en markeer alvast deze datum in je agenda; we hopen je van harte dan te ontmoeten.
Namens het bestuur,

Hetty van Leuven
Secretaris

12/11/2015  -  Boek aanbeveling: “Ik heb je lief voor het leven”

John Eldredge & Stasi Eldredge isbn 9789059990463

“Een boek dat past in het gedachtegoed van Rosegarden”. (Gineke Klinkhamer)

Nederlands, 364 pagina’s, Gideon Stichting Uitgeverij, februari 2015

Samenvatting

In een tijd waarin bijna de helft van alle huwelijken strandt, en levenslange liefde niet vanzelfsprekend lijkt, is het mogelijk om elkaar lief te hebben voor het leven. Van alle dingen die een man en een vrouw moeten horen over het huwelijk, is dit misschien wel de belangrijkste boodschap: jullie kunnen het en het is het meer dan waard. Het huwelijk is een prachtig geschenk van God voor het totale leven! John en Stasi Eldredge schrijven in dit boek: “We zullen niet tegen je liegen: een goed huwelijk krijg je niet gratis, maar er is ook niets wat rijker maakt dan het huwelijk.” Jij, als man, hebt de unieke kans om door jouw kracht en jouw opoffering je vrouw te laten worden zoals ze bedoeld is. Jouw liefde kan haar hart en schoonheid tot bloei brengen. God wil je alles geven wat daarvoor nodig is. En jij, als vrouw, kunt jouw man laten worden zoals hij bedoeld is. Het vereist moed om jezelf steeds opnieuw, volkomen aan hem toe te vertrouwen. Maar met jouw liefde kun jij zijn hart openen en zijn kracht wakker roepen. Jij bent de vrouw die hij nodig heeft. Ik heb je lief voor het leven is bedoeld voor allen die samen in het huwelijk onderweg zijn en willen bijleren. En voor allen die aan het begin van de huwelijksweg staan en vastberaden zijn die weg samen tot het einde toe uit te lopen!

boek

12/11/2015  -  Speerpunt deskundigheid- bevordering leden

Als bestuur hebben we de laatste tijd gesproken over één van de tot nu toe onderbelichte doelen van de stichting, namelijk het houden en organiseren van studiebijeenkomsten. We hebben als bestuur besloten om hier het komende jaar ook meer aandacht aan te gaan besteden. Veel leden vinden het prettig om bijscholing te kunnen volgen waarbij er aandacht is voor het gedachtegoed van Bureau De Roos dat ook in hun basisopleiding tot therapeut verweven zat.

Om te zorgen dat de bijscholing kwalitatief goed is en wel de nodige punten oplevert zal deze door Bureau De Roos worden georganiseerd. Vanuit Rosegarden is er een werkgroep in het leven geroepen die zorg zal dragen dat de belangen van de leden hierbij goed gewaarborgd zijn. De leden van Rosegarden Ageeth Kuperus en Ulla Brouwer vormen samen met bestuurslid Ruud van Hal de werkgroep. Bij de laatste ontmoetingsavond heeft er een inventarisatie plaats gevonden met betrekking tot de behoeften tot bijscholing onder de leden. Hierbij het verzoek om als je nog ideeën met betrekking tot thema’s voor bijscholing hebt deze te mailen naar de Rosegarden.